Auto Dialer App para sa Android & iOS Phones

www.getcalley.com

Ito ay ISANG APP na convert ng iyong Mobile Phone sa isang Call Center. Ito ay kasingsimple ng 1,2,3

Ano ang Calley ?

PAANO MAG-SUBSCRIBE UPANG TUMAWAG AUTODIALER ? 

Mag-sign up para sa Account 

Mag-upload ng listahan ng mga numerong tatawagin

Mag-login sa Mobile App

Mag-sign up para sa Account

Lumikha ng Libreng Account sa pamamagitan ng pagbisita https://www.getcalley.com/Free-Dialer/

01.

Mag-upload ng mga numerong tatawagin 

Kapag ang iyong account ay nilikha load number na gusto mong tawagan gamit ang CSV (xls) file format mula sa iyong web panel.

02.

Mag-login sa Mobile App

Mag-login sa mobile app gamit ang iyong mga detalye ng login at simulan ang pagtawag nang walang Pagdayal

03.

SIMULAN ANG TUNGKULIN ,NANG WALANG PAGDAYAL

www.getcalley.com

Lumikha ng Lifetime Free Account

LUMIKHA NG AKAWN