fbpx

Affiliate – Mga Tuntunin ng Serbisyo

Affiliate – Mga Tuntunin ng Serbisyo

 

Ang mga tuntunin at kundisyong ito ay pamamahalaan ang paggamit ng Calley website at ang pagbili ng anumang produkto o serbisyo mula dito. Ang website ay pag-aari at pinatatakbo ng Calley.

Mangyaring tandaan na sa pamamagitan ng pag-access, paggamit o pag-browse sa website na ito sumasang-ayon kang mabigkis ng mga tuntunin at kundisyong ito. Calley magreserba ng karapatan na mag-amend o i-update ang mga tuntunin at kondisyon sa anumang oras nang hindi nagbibigay ng paunawa. Sa pamamagitan ng paggamit ng website, kinikilala mo na nabasa mo at naunawaan mo ang mga Tuntunin at Kondisyon.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring Makipag-ugnayan sa Calley bago mag-order mula sa website na ito. Karapatang-sipi sa calley.com website ay ang ari-arian ng Calley. Ang materyal sa website na ito ay bumubuo rin ng materyal sa copyright, trademark at nakarehistrong trademark na ari-arian ng Calley at third party. Ang ari-ariang ito ay maaari lamang gamitin para sa mga layunin ng pag-browse sa Calley website at pagkuha ng mga produkto at serbisyo ng Calley.

1. PANIMULA

Kakailanganin mong basahin ang Kasunduang ito sa kabuuan nito upang repasuhin ang pangkalahatang mga probisyon ng Paggamit at Karagdagang mga Tuntunin na tiyak sa produkto o serbisyo kung saan ka ngayon nag-sign up. Ang paggamit mo ng Calley ang bumubuo sa iyong kasunduan sa mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Ang iyong paggamit ng isang partikular na Calley Web site na kasama sa loob, o pagtanggap ng isang produkto, serbisyo, o benepisyo na nakuha sa pamamagitan ng Calley, ay maaari ding mapasailalim sa karagdagang mga tuntunin na tinukoy sa dokumentong ito, sa naaangkop na Calley Website o sa iba pang kalakip na dokumentasyon (tulad ng mga tuntunin na maaaring baguhin ng Calley mula sa oras na inilarawan sa ibaba

Kung mayroon man sa mga tuntunin, kondisyon, at paunawa na nakapaloob dito sa Karagdagang mga Tuntunin o iba pang mga tuntunin at patnubay na nasa loob o angkop sa anumang partikular na Calley Web site, serbisyo, produkto o benepisyo, pagkatapos ay ang naaangkop na Mga Tuntunin ay kontrolado. Sang-ayon kang maging pamilyar sa mga Tuntunin ng Paggamit at Mga Paunawa, kabilang na ang Karagdagang mga Tuntunin, at iba pang mga tuntunin at patnubay na matatagpuan sa buong Calley Web site at sumunod sa kanila kung pipiliin mong gamitin ang mga site, o tanggapin ang mga produkto, serbisyo o benepisyo, kung saan ang gayong mga tuntunin ay angkop.


Kailangan kang sumang-ayon sa sumusunod na mga tuntunin ng paggamit. Mangyaring basahin ang mga tuntuning ito ng paggamit ng maingat bago bumili ng anumang produkto ng Calley at /o mga serbisyo sa website na ito.


2. PROSESO NG REHISTRASYON

Para gamitin ang anumang Calley Service, kailangan mong isumite ang data ng pagpaparehistro. Ang ganitong data ng pagpaparehistro ay isasama, ngunit hindi limitado sa, pangalan mo, address, e-mail address, numero ng telepono, at iba pang impormasyon sa pagsingil. Dito ay nagpapatunay na lahat ng data ng rehistrasyon na ibinigay mo sa Calley ay tumpak at kumpleto, at sumasang-ayon kang ipaalam ang Calley sa loob ng tatlumpung (30) araw ng anumang mga pagbabago sa tulad data.

3. Mga Pagbabago sa Kasunduan

Ang calley ay nakalaan ang karapatang baguhin ang Kasunduang ito sa sarili nitong pagtatalo. Kung ang anumang pagbabago sa Kasunduang ito ay hindi katanggap-tanggap sa iyo, maaari mong agad wakasan o kanselahin ang kasunduang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng paunawa sa Calley; hindi ka tatanggap ng anumang refund ng mga bayarin na binayaran mo dito na may kaugnayan sa anumang mga pagwawakas. Kung hindi mo wakasan o kanselahin ang Kasunduan, o kung patuloy kang gumamit ng Serbisyo ng Subscription o anumang iba pang serbisyo kasunod ng anumang pagbabago sa Kasunduang ito, ang iyong patuloy na paggamit ay nangangahulugan na tinanggap mo ang pagbabagong iyon. Ikaw ang responsable sa regular na pagrerepaso ng mga tuntunin at kundisyong ito.

4. PAGBABAYAD & BAYAD

Ang ilang mga produkto at serbisyo na magagamit sa pamamagitan ng o may kaugnayan sa Calley ay nangangailangan na bumili ka ng Subscription Service o kung hindi man ay magbayad ng bayad at / o isang buwanang bayad. Maaaring mag aplay ang mga singil para sa ilang mga serbisyo tulad ng, disenyo ng website, pagho host ng website, pagkonsulta, serbisyo ng subscription, o anumang iba pang serbisyo tulad ng inilarawan sa website ng Calley. Sang-ayon kang bayaran si Calley ng lahat ng halagang dapat bayaran. Lahat ng bayarin at pagbabayad ay hindi maibabalik.

Ang mga pagbabayad na lagpas sa oras ay mag iipon sa rate ng 10% na kinakalkula araw araw mula sa takdang petsa, hanggang sa mabayaran nang buo sa Kumpanya. Kailangan mong ipaalam kay Calley sa sulat na tinatapos mo ang Kasunduang ito, ang mga bayad na binayaran mo sa Calley para sa mga produkto o serbisyo ng Calley ay hindi ma-credit pabalik sa iyong angkop na credit card o kung hindi man ay ibabalik sa iyo. Ang Calley ay hindi kinakailangan upang i refund nang direkta o hindi direkta sa iyo ang anumang halaga na binayaran dito. Nauunawaan mo na kung hindi natatanggap ni Calley ang napapanahong pagbabayad ng lahat ng halagang dapat bayaran sa anumang Subscription Service o anumang iba pang Serbisyo na binili mo, ang paggamit mo ng lahat ng Serbisyo at Serbisyo ng Subscription ay maaaring mahigpit na higpitan o wakasan, sa tanging pagpapasiya ni Calley. Sang-ayon kang magbayad ng anumang buwis, tungkulin, at assessment na nagmumula sa paggamit mo ng Calley. Sang-ayon kang bayaran ang lahat ng bayarin sa abogado at koleksyon na nagmumula sa aming mga pagsisikap na mangolekta ng anumang mga halaga ng nakaraang nararapat mula sa iyo hanggang sa lawak na pinahihintulutan ng batas.

5. MGA LINK SA MGA THIRD PARTY SITE

Maaaring hayaan ka ng mga link sa loob ng Calley na lisanin mo ang Calley. Kinikilala mo na ang mga naka-link na site ay hindi sa ilalim ng kontrol ng Calley at na Calley ay hindi responsable para sa mga nilalaman o operasyon ng naturang mga site o anumang link na nasa naturang site, o anumang mga pagbabago o update sa gayong mga site. Calley ay hindi responsable para sa webcasting o anumang iba pang uri ng transmission na natanggap mula sa anumang naka-link na site. Calley ay nagbibigay ng mga link na ito sa iyo lamang bilang isang kaginhawaan, at ang pagsasama ng anumang link ay hindi nagpapahiwatig ng endorsement ng Calley ng naka-link na site o anumang kaugnayan sa kanilang mga operator.

6. ANG IYONG LISENSYA SA CALLEY

Calley ay hindi pag-angkin ng pagmamay-ari ng mga materyales na ibinigay mo sa Calley (kabilang ang feedback at mga mungkahi) o post, i-upload, input o isumite sa iyong paggamit ng Calley o anumang web site ("Ang iyong Web Site") na nilikha ng Calley para sa iyo o sa iyong koneksyon sa paggamit ng Calley ("Ang iyong Web Site") na nilikha ng Calley para sa iyo o sa iyong koneksyon sa paggamit ng Calley ("Ang iyong Web Site") na nilikha ng Calley para sa iyo o sa iyong koneksyon sa paggamit ng Calley ("Ang iyong Web Site") na nilikha ng Calley para sa iyo o sa iyong koneksyon sa paggamit ng Calley ("Ang iyong Web Site") na nilikha ng Calley para sa iyo o sa iyong koneksyon sa paggamit ng Calley ("Ang iyong Web Site") na nilikha ng Calley para sa iyo o sa iyong koneksyon sa paggamit ng Calley ("Ang iyong Web Site") na nilikha ng Calle Gayunpaman, ikaw ay nagbibigay ng Calley ng isang royalty-free license na gamitin (kabilang ang, nang walang limitasyon, ang mga karapatan sa: kopyahin, ipamahagi, ipamahagi, pampublikong display, pampublikong displey, pampublikong displey, pampublikong pagganap, pag-edit, pagsasalin, sublicense at reporma sa iyong Isinumite, at i-publish ang iyong pangalan ng website sa Calley website bilang isang bahagi na tinatawag na "Ang Aming mga Kliyente") ang iyong submission at promosyon ng Tawag. Walang bayad o dahil sa paggalang sa iyo sa Calley o sa mga sublicense na paggamit ng mga materyales ayon sa lisensyado. Calley ay walang obligasyong mag-post o gumamit ng anumang materyales na maaari mong ibigay, at maaaring alisin ang gayong mga materyales anumang oras sa sole discretion ni Calley. Sa pamamagitan ng pag-post ng mga mensahe, pag-upload ng mga file, pag-input ng datos, pagsusumite ng anumang feedback o mungkahi, o makipag-ugnayan sa anumang iba pang uri ng komunikasyon sa o sa pamamagitan ng anumang Calley Website, ikaw warrant at kumakatawan sa iyo o kung hindi man ay kontrolin ang mga karapatan na kailangan upang gawin ito at upang ipagkaloob ang Calley ang lisensyang itinakda sa itaas, at ipagtatanggol mo at pasiglahin ang Calley at ang mga supplier nito mula sa anumang ikatlong partido na may kaugnayan sa anumang breaching ng anumang mga representasyon o warranties.

7. LIMITASYON NG PAGTATANGGI SA PANANAGUTAN

Sang-ayon ka na ang aming buong pananagutan at na sa anumang ikatlong partido na nagbibigay ng serbisyo bilang bahagi ng serbisyo ng subscription o anumang iba pang serbisyo, at ang iyong eksklusibong lunas, na may paggalang sa serbisyo ng subscription at anumang iba pang serbisyo, at anumang bagay na lumalabas sa kasunduang ito, ay limitado lamang sa halagang binayaran mo para sa ganitong serbisyo o serbisyo. Calley, ang mga kontratista nito, kaakibat (kabilang ang mga third party na nagbibigay ng serbisyo bilang bahagi ng serbisyo ng subscription o anumang iba pang serbisyo) at mga magulang kumpanya ay hindi mananagot para sa anumang direktang, hindi direkta, hindi direkta, hindi sinasadya, espesyal, kahihinatnan o ulirang pinsala o anumang pinsala anuman ang mangyari, walang limitasyon, pinsala para sa pagkawala ng paggamit, data o kita, paggising o sa anumang paraan na konektado sa paggamit o pagganap ng Calley o paggamit ng Calley o nagreresulta mula sa paggamit o pagganap ng Calley o paggamit gamitin ang serbisyo ng subscription o anumang iba pang serbisyo, o anumang ng Calley dinisenyo web site, web site hosting service, o iba pang mga serbisyo ng Calley o para sa gastos ng kapalit na mga serbisyo. Dahil ang ilang mga estado ay hindi nagpapahintulot sa pagbubukod o limitasyon ng pananagutan para sa mga bunga o pangyayari pinsala, sa gayong estado, ang aming pananagutan ay limitado sa lawak na pinapayagan ng batas. Ipinapahayag namin ang anuman at lahat ng kawalan o pananagutan na nagbubunga ng, ngunit hindi limitado sa:

 • Pagkawala o pananagutan na nagreresulta mula sa access pagkaantala o pag-access sa mga panggagambala;
 • Pagkawala o pananagutan na nagreresulta mula sa data na di-paghahatid o data mis-delivery;
 • Pagkawala o pananagutan na nagmumula sa pagpapakita ng diyos;
 • Pagkawala o pananagutan na nagreresulta mula sa di-awtorisadong paggamit o maling paggamit ng impormasyon ng iyong account (kabilang na ang anumang password);
 • Pagkawala o pananagutan na nagreresulta mula sa mga error, omissions, o misstatement sa anumang at lahat ng impormasyon o serbisyo o serbisyo na ibinigay sa ilalim ng kasunduang ito;
 • Nawawala o pananagutan na may kaugnayan sa pagtanggal o kabiguang mag-imbak ng mga mensaheng e-mail;
 • Pagkawala o pananagutan na nagreresulta mula sa pag-unlad o paggagambala ng iyong Web site ng Calley o anumang iba pang serbisyo;
 • Pagkawala o pananagutan mula sa iyong kawalan ng kakayahan na gamitin ang anumang bahagi ng serbisyo ng subscription o iba pang mga serbisyo;
 • Pagkawala o pananagutan na maaari mong iugnay sa aming pagproseso ng iyong aplikasyon para sa aming mga serbisyo, ang aming pagproseso ng anumang awtorisadong pagbabago sa iyong Calley website o registration data, o ang kabiguan ng iyong ahente na bayaran ang anumang bayad, kabilang ang buwanang serbisyo ng subscription.

Kinikilala mo dito na ang probisyong ito ay magagamit kung ang probisyong ito ay ibibigay na paunawa ng posibilidad ng gayong mga pinsala at na ang probisyong ito ay angkop sa lahat ng nilalaman, paninda o serbisyong magagamit sa pamamagitan ng Calley. Ang mga tuntunin ng Bahaging ito ay mabubuhay sa anumang pagwawakas o pagkansela ng kasunduang ito. Ang impormasyon, produkto, serbisyo, at iba pang materyal na kasama sa o makukuha sa pamamagitan ng Calley ay maaaring hindi kumpleto, at maaaring isama ang mga mali o error, at maaari ding baguhin o tanggalin paminsan-minsan. Ang payo, impormasyon, produkto, serbisyo o iba pang mga materyal na natanggap sa pamamagitan ng Calley ay hindi dapat umasa sa personal, medikal, legal, negosyo, pinansiyal o iba pang mga desisyon at hindi nilayong palitan ang payo ng angkop at kwalipikadong propesyonal. Kinikilala mo na dapat kang kumunsulta sa isang angkop na propesyonal para sa partikular na payo na inilalarawan sa iyong sitwasyon. Ang mga tuntunin ng Bahaging ito ay mabubuhay sa anumang pagwawakas o pagkansela ng kasunduang ito. Nang hindi nililimitahan ang naunang, calley ay hindi responsable para sa alinman sa iyong data na naniniwala sa Calley hardware. Ikaw ang responsable sa back-up ang iyong data at impormasyon na maaaring maniwala sa Calley hardware, o anumang 3rd hardware, kung o hindi ang ganitong impormasyon ay ginawa sa pamamagitan ng paggamit ng Calley. Responsibilidad mong gawin ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak na ang pangunahin mong paraan ng negosyo ay pinananatili. Ang mga tuntunin ng Bahaging ito ay mabubuhay sa anumang pagwawakas o pagkansela ng kasunduang ito.

8. PAGTATATWA NG WARRANTY

Sumasang-ayon ka at nauunawaan mo na gumagamit ka ng anumang Serbisyo ng Subscription o anumang iba pang Serbisyo sa sarili mong panganib. Ang Serbisyo ng subscription o anumang iba pang serbisyo ay ibinigay sa AS IS, BILANG BATAYAN NANG WALANG ANUMANG URI NG WARRANTIES, ALINMAN SA IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, KABILANG na ang, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, WARRANTIES NG PAGIGING MANGANGALAKAL, KALUSUGAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN O DI-PAGLABAG. Calley Expressly DISCLAIMS anumang representasyon o warranty na ang serbisyo ng subscription o anumang iba pang serbisyo ay tutugon sa iyong mga kinakailangan, maging error-free, secure o hindi nasira. Calley ay hindi garantiya ang iyong resibo ng serbisyo sa anumang partikular na oras o ang integridad ng data na nakaimbak o transmitted sa pamamagitan ng kanyang sistema. Walang payo o nakasulat na impormasyong ibinigay ng Calley, Empleyado nito, Lisensya o ang katulad nito, ay lilikha ng Warranty; Ni hindi mo maaaring umasa sa anumang impormasyon o payo. Ang mga tuntunin ng Bahaging ito ay mabubuhay sa anumang pagwawakas o pagkansela ng kasunduang ito.

9. RESTRIKSYON SA ACCESS

Ang calley ay nagreserba ng karapatang itanggi sa kanyang sole discretion ang anumang access ng gumagamit sa Calley o anumang bahagi nito nang walang pabatid. Ikaw ang may pananagutan sa pangangalaga ng kumpidensyalidad ng iyong (mga) password at username na ibinigay sa iyo ng Calley, at para sa anumang paggamit o maling paggamit ng iyong account o Calley na nagreresulta mula sa anumang ikatlong partido o user na ibinigay sa iyo.

10. PAGWAWAKAS

Maaaring wakasan ng calley ang Kasunduang ito at ang iyong access sa Calley (sa kabuuan o bahagi) at kaugnay na mga serbisyo anumang oras, na may o walang dahilan, at walang dahilan, at walang pabatid. Sinumang tinutukoy ng Calley na lumabag sa mga Tuntunin ng Paggamit at Mga Paunawang ito, o anumang Karagdagang Tuntunin ay maaaring barred mula sa paggamit ng Calley, o mula sa pagtanggap ng anumang produkto, serbisyo o benepisyo mula sa Calley. Bukod pa rito, kung lalabagin mo ang alinman sa mga Tuntunin ng Paggamit at Mga Paunawang ito, o Karagdagang mga Tuntunin (kung naaangkop) hindi mo tatanggapin ang lahat ng in-kind credit at anumang iba pang halaga na naaaprubahan mo (kung mayroon) na may kaugnayan sa Calley.

 • Patakaran sa Pagkansela
  Lahat ng bayarin ay hindi refundable kapag ang iyong kahilingan para sa Calley Dinisenyo Website, isang Serbisyo ng Subscription, Website Hosting Service, o anumang Serbisyo ay natanggap. Kung kanselahin mo ang iyong subscription bago matapos ang anumang unang minimum na termino, hindi ire-refund ng Calley ang anumang bayad sa subscription o pagbabayad para sa custmised website development service bago ang ganitong pagkansela. Kakailanganin mo ring bayaran ang buong pamantayan buwan-buwan na singilin para sa bawat buwan na natitira sa anumang paunang termino. Para kanselahin ang iyong subscription sa Calley, kailangan mong isumite ang iyong kahilingan para sa pagwawakas sa Calley. Para sa mga kadahilanang pang-seguridad, lahat ng kahilingan para sa pagkansela ng isang suskrisyon ay dapat gawin ng pangunahing taong kontak sa account at kailangang tukuyin ang eksaktong Serbisyong nakansela at ang angkop na nakarehistrong email address para sa account. Ang mga pagkansela ng subscription ay magiging epektibo sa pagtanggap ng gayong impormasyon. Ang pagkansela ng anumang serbisyo ng Calley (kung sa pamamagitan ng Calley o sa pamamagitan mo) ay hindi ibibigay sa iyo ang anumang obligasyon sa pagbabayad ayon sa nakasaad sa mga Tuntunin ng Paggamit at Paunawa.
 • Epekto ng Pagwawakas
  Sa anumang pagwawakas ng Kasunduang ito, ang iyong karapatan na gamitin ang Serbisyo ng Subscription (at, samakatuwid, ang iyong lisensya na gamitin ang Calley Website) o anumang iba pang Serbisyo ay awtomatikong tapusin, at ikaw ay agad na titigil sa anumang paggamit ng Calley Website at ang Subscription Service o anumang iba pang Serbisyo; Ang calley ay kaagad tumigil sa pagbibigay ng Serbisyo ng Subscription o anumang iba pang Paglilingkod. Maliban kung tinukoy sa pagsulat ni Calley, hindi ka tatanggap ng anumang refund para sa buwanang pagbabayad na ginawa mo bilang petsa ng pagwawakas. Kung ang pagwawakas ng Kasunduang ito ay dahil sa iyong default na hereunder, ikaw ay magtataglay ng lahat ng gastos ng gayong pagwawakas, kabilang ang anumang makatwirang gastos Calley incurs sa pagsasara ng iyong account. Sang-ayon kang bayaran ang anuman at lahat ng gastusin na natamo ng Calley sa pagpapatupad ng pagsunod sa Bahaging ito.

11. PANGKALAHATAN

Ang kasunduang ito ang bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at ng Calley na may paggalang sa anumang Serbisyo ng Subscription o anumang iba pang Serbisyo at ang iyong paggamit ng Calley supersedes ang lahat ng mga bago kasunduan sa pagitan mo at Calley na nauukol sa parehong. Ang kabiguan ng calley na ipatupad ang anumang probisyon ng kasunduang ito ay hindi mabubuo bilang isang waiver ng anumang probisyon o karapatan. Sa kaganapan na ang isang bahagi ng kasunduang ito ay gaganapin hindi maipatutupad, ang hindi maipatutupad na bahagi ay mabubuo alinsunod sa naaangkop na batas hangga't maaari upang makita ang orihinal na intensyon ng mga partido, at ang natitirang bahagi ng mga probisyon ay mananatiling buo at epekto. Ang interpretasyon at pagpapatupad ng kasunduang ito ay pamamahalaan ng mga batas ng Estado ng Delhi, India (maliban sa pagpili nito ng mga patakaran ng batas). Pumayag ka rito na personal na hurisdiksyon sa pederal na korte sa distrito ng Estado ng Delhi (New Delhi), Delhi para sa anumang aksyon na lumalabas o may kaugnayan sa anumang paraan sa Kasunduang ito o kaugnay sa iyong paggamit ng Calley (o anumang bahagi nito). Walang anuman sa kasunduang ito ay mabubuo bilang paglikha ng pinagsamang pakikipagsapalaran, pakikipagsosyo, trabaho o ahensiya sa pagitan mo at ng Calley, at wala kang anumang awtoridad na lumikha ng anumang obligasyon o gumawa ng anumang representasyon sa Calley para sa kapakanan ng Calley, maliban kung may nakasulat na kasunduan sa pagitan mo at ng Calley. Maliban sa tinukoy dito, ni ang partido ay gumagawa ng anumang representasyon, o ipinapalagay o lumilikha ng anumang obligasyon, para sa iba pang mga obligasyon, para sa iba pang mga obligasyon. Maaaring hindi mo ma-assign ang kasunduang ito, sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng batas o kung hindi, nang walang nakasulat na pahintulot ni Alley. Paksa sa naunang, ang kasunduang ito ay magbibigay-daan sa, tiyakin na ang kapakinabangan at ipatupad laban sa iyo at sa Calley at ang kani-kanilang mga kahalili at assignment. Maliban sa mga serbisyong ibinigay bilang bahagi ng Serbisyo ng Subscription o anumang iba pang Calley Service, Calley ay hindi responsable para sa at hindi magkakaroon ng pananagutan sa anumang mga produkto at / o serbisyo na binili mo mula sa iba pang mga partido, kung sa pamamagitan ng Calley Website o kung hindi man, at ang probisyon ng anumang iba pang mga produkto at serbisyo ay saklaw ng iyong mga serbisyo kung mayroon man, sa partido na nagbibigay ng iba pang mga produkto at / o serbisyo. Ang mga tuntunin ng Bahaging ito ay mabubuhay sa anumang pagwawakas ng kasunduang ito.

12. PAGBIBIGAY-KATARUNGAN

Sang-ayon kang ipagtanggol, pasiglahin, at hold Calley at ang mga kontratista nito, ahente, empleyado, opisyal, direktor, shareholders, kaakibat at assignadong pinsala mula sa anumang at lahat ng mga claim, pananagutan, pinsala at gastusin (kabilang ang mga makatwirang abogado at gastusin)

 • Anumang impormasyon, materyal, mga produkto ng nilalaman, o serbisyong makukuha sa iyong lisensyadong Calley Na dinisenyo Website;
 • Ang iyong paggamit ng Website Hosting Service o ang lisensyadong Calley Dinisenyo Website, o anumang iba pang Serbisyo; o
 • Anumang paggamit ng iyong lisensyado Calley Dinisenyo Website. Ang mga obligasyon sa Bahaging ito ay hindi limitado sa anumang paraan sa pamamagitan ng anumang iba pang mga probisyon ng Kasunduang ito, kabilang na ang limitasyon ng pananagutan na itinakda sa itaas.

Nabasa ko na ang lahat ng mga tuntunin at kondisyon na nabanggit sa itaas at ako ay sumasang-ayon na sumunod sa mga ito.

Tawag sa Copyright © - Awtomatikong Tawag Dialer